Categorie archieven: Rechtspraak

Volg alle uitspraken

Wegwerken corona-achterstanden strafrechtketen voor eind 2021

Justitia - Bleijerveld Juridisch advies blog

Verschillende organisaties in de strafrechtketen, waaronder de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie (OM), de politie, de reclassering, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) zijn gekomen tot maatregelen om achterstanden die zijn ontstaan door de coronacrisis weg te werken. Reguliere inzet en capaciteit zijn niet altijd voldoende. Extra maatregelen en innovatieve oplossingen […]

Rechtspraak en OM werken corona-achterstanden weg

Ruimere openingstijden, inzet 70+rechters, meer zaken door 1 rechter en vaker strafbeschikking De Rechtspraak en het Openbaar Ministerie (OM) hebben plannen gemaakt om de door de coronacrisis ontstane achterstanden bij strafzaken te lijf te gaan. Zo werken rechtbanken en gerechtshoven met ruimere openingstijden, waardoor bijvoorbeeld avondzittingen mogelijk zijn. Daarnaast worden meer strafzaken door een enkelvoudige […]

Rechtspraak: moeite met vele open normen coronawet

Uitspraak - Bleijerveld Juridisch advies blog

Het is nog onduidelijk welke gevolgen het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 heeft voor (de grondrechten van) burgers. De Raad voor de rechtspraak vraagt het kabinet daarom in een wetgevingsadvies (pdf, 813,1 KB) om meer helderheid op dit punt. Met het wetsvoorstel wil het kabinet voor de langere termijn een wettelijke basis bieden voor maatregelen […]

Uitnodiging ontvangen voor een online zitting? Zo werkt dat

De Rechtspraak behandelt sinds de uitbraak van het coronavirus zoveel mogelijk zaken schriftelijk, via een videoverbinding of telefonisch. Hoe werkt een online zitting? Online zitting: eerst contact Als uw zaak online wordt behandeld, dan neemt de administratie van de rechtbank of het gerechtshof contact met u op. Daarna ontvangt u een e-mail met alle informatie […]

Nieuwe leden selectiecommissie rechters benoemd

Rechter buiten - Bleijerveld Juridisch advies blog

De Raad voor de rechtspraak heeft 9 nieuwe leden voor de Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) benoemd. Deze commissie is verantwoordelijk voor het selecteren van kandidaten voor de functie van rechter/raadsheer (in opleiding) of raadsheer- of rechter-plaatsvervanger. De LSR bestaat uit rechterlijk leden en leden afkomstig uit diverse maatschappelijke sectoren, zoals openbaar bestuur, bedrijfsleven, onderwijs en […]

Centrale (informatie)balies waar mogelijk weer toegankelijk

Centrale balie - Bleijerveld Juridisch advies blog

Bezoek blijft uitzondering; e-mail en briefpost heeft voorkeur Waar mogelijk gaan vanaf 1 juni de centrale (informatie)balies van rechtbanken en gerechtshoven voorzichtig weer open. Wel blijft het de bedoeling om bezoek aan de gerechtsgebouwen zoveel mogelijk te beperken om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daarom wordt mensen gevraagd zoveel mogelijk per e-mail of briefpost […]

Gerechtsgebouwen aangepast aan anderhalvemetersamenleving

Fysieke aanwezigheid bij zittingen stap voor stap weer mogelijk Vanaf maandag 11 mei wordt het stap voor stap mogelijk om rechtszaken weer in fysieke aanwezigheid van procespartijen in de zittingszaal te behandelden. Gerechtsgebouwen zijn de afgelopen weken aangepast aan een samenleving waar anderhalve meter afstand de norm is. Primair gaat het om strafzaken, jeugd(straf)zaken en […]

E-book over digitale kinderporno-zaken gepubliceerd

Digi - Bleijerveld Juridisch advies blog

Het Kenniscentrum Cybercrime van de Rechtspraak heeft een e-book (pdf, 2,5 MB) gepubliceerd over juridische en digitaal-technische aspecten van strafvervolging bij zaken met betrekking tot digitale kinderpornografische afbeeldingen (art. 240b Sr). Het Kenniscentrum stelt het e-book ter beschikking omdat bij dit soort zaken basiskennis van bijvoorbeeld ICT-techniek onontbeerlijk is. Deze kennis is niet altijd onderdeel van […]

Recht in tijden van corona: ‘De onzekerheid weegt heel zwaar voor veel mensen’

Anja van Holten - Bleijerveld Juridisch advies blog

Rechtspreken in tijden van corona vraagt om creativiteit en aanpassingsvermogen. De gerechtsgebouwen zijn beperkt toegankelijk, maar in zoveel mogelijk zaken wordt nog wel recht gesproken. Hoe gaat dat? In de serie Recht in tijden van corona spreken we met Anja van Holten, strafrechter bij de rechtbank Overijssel. ‘De rechtspraak neemt deze maatregelen niet om verdachten […]