5/5
5/5
Overeenkomst van opdracht opstellen
Het was een hele fijne samenwerking! Na een eerste oriëntatie gesprek ontving ik vlot de conceptversie van de Overeenkomst van Opdracht. Bij het tweede gesprek werd het document nagelopen en kon ik vragen stellen. Ik ontving dezelfde dag de definitieve versie en na akkoord, ontving ik heel snel een Engelse vertaling. Heel tevreden!

Literature Searches Support -

Dordrecht