Distributieovereenkomst opstellen

Juridisch advies arbeidsrecht

Met een distributieovereenkomst wordt bedoeld dat een zelfstandig bedrijf onder haar eigen naam en voor haar eigen verantwoordelijkheid producten verkoopt, die zij inkoopt bij een vaste leverancier. Een distributieovereenkomst is dus anders dan een agentuurovereenkomst. Bij een agentuurovereenkomst handelt de agent (ondernemer) meestal onder de naam van een ander bedrijf waarvoor hij producten of diensten verkoopt.

Een distributieovereenkomst kent vele varianten. Juridisch gezien zitten er ook nog redelijk veel haken en ogen aan de rechtsverhouding tussen een distributeur en de leverancier.

Staat u op het punt om een distributieovereenkomst aan te gaan? Of botert uw samenwerking niet (meer) zoals u gehoopt had? Bij Bleijerveld Juridisch advies werken ervaren en deskundige bedrijfsjuristen, die u kunnen helpen met allerlei juridische diensten met betrekking tot de distributieovereenkomst.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

€ 95,- per uur of neem vrijblijvend contact op voor een vaste prijsafspraak.                              

+ Geen kantoorkosten

+ Deskundig en ervaren

+ Geen declaratie per 6 minuten                              

+ Transparant in de kosten                                        

+ Duidelijke en begrijpbare taal                                

+ Persoonlijk contact 

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Algemene voorwaarden

Heeft u algemene voorwaarden nodig? Wij stellen maatwerk algemene voorwaarden op voor slechts €350,-. Klik hier voor meer informatie

Distributieovereenkomst advies

In een distributie-constructie ontvangt de distributeur meestal een aantal voordelen in ruil voor een bepaalde afnameverplichting van goederen. Deze voordelen zien dan bijvoorbeeld op het mogen gebruik maken van een merk, inkoopvoordeel of een exclusief recht om een bepaald product te mogen verkopen.

Een distributieovereenkomst kent vele varianten. De afspraken kunnen ‘soft’ zijn waardoor de distributeur veel vrijheid om naar eigen inzicht de producten te verkopen. De afspraken kunnen ook ‘hard’ zijn waardoor de distributeur nagenoeg geen ruimte heeft om zelf de presentatie en verkoopstrategieën te bepalen. Een distributieovereenkomst kan bijvoorbeeld een franchiseconstructie zijn, waardoor de ondernemer voor de klanten onderdeel uitmaakt van een concern, maar tegelijk een zelfstandig ondernemer is.

Ongeacht welke constructie er van toepassing is, het is het belangrijk dat van tevoren duidelijke afspraken worden gemaakt over wat wel en wat niet mag. Zeker in het geval van een ‘harde’ regulering is het belangrijk dat het contract geen ruimte laat voor verschil van mening. Door het opstellen van een distributieovereenkomst kunt u duidelijke afspraken maken over bijvoorbeeld aansprakelijkheid, concurrentie, geheimhouding, intellectueel eigendom en goodwill. In Nederland kennen we de contractvrijheid. Dit betekent dat je vrij bent om af te spreken wat je maar wil, maar dan wel binnen de beperkingen die de wet oplegt. Deze contractbeperkingen kunnen algemeen zijn, maar ook specifiek voor een bepaald soort contract. Dit maakt het opstellen van een adequate distributieovereenkomst een specialistische aangelegenheid.

Het verdienmodel in een distributieovereenkomst kan zeer verschillend zijn. Sommige distributeurs betalen naast de inkooptarieven nog een vast bedrag per jaar of een percentage van de omzet. Het is belangrijk hier duidelijke afspraken over te maken en ook rekening te houden met toekomstige situaties. Want welke mogelijkheden biedt uw contract als de samenwerking een groot succes wordt of juist niet?

Conflict

De belangrijkste onderwerpen in een distributieovereenkomst of een andere samenwerkingsvorm gaan over aansprakelijkheid. Dat is niet voor niets. Op het moment dat u in een conflict raakt is het belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan. Zo voorkomt u (verdere) aansprakelijkheid of juist dat de andere partij hier onderuit komt. Voor het oplossen van een conflict is het allereerst van belang om de rechtspositie en belangen van beide partijen in kaart te brengen. Aan de hand hiervan kan namelijk de meest effectieve strategie en werkwijze worden bepaald. Daarna gaat het erom dat de juiste feiten worden onderbouwd en dat daaraan de juridische relevante conclusies worden verbonden.

Naar de rechter

Mocht u er onderling met de wederpartij niet uitkomen, dan kan de rechter worden verzocht om uitspraak te doen in de zaak. Klik hier voor meer informatie.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.