Franchiseovereenkomst opstellen

Juridisch advies arbeidsrecht

Een franchiseovereenkomst levert beide partijen voordelen op. Als franchisenemer kunt u gemakkelijk profiteren van de waarde van het merk van een ander en van andere voordelen doordat u deel uitmaakt van een collectief, terwijl u toch zelfstandig ondernemer bent. Als franchisegever kunt u eenvoudig financieel voordeel halen uit het door u opgebouwde merk en uw merk zelfs nog groter maken.

Een franchiseovereenkomst is een vorm van samenwerken. In (zakelijke) samenwerkingen ontstaan echter ook regelmatig discussies. Staat u op het punt om een franchiseovereenkomst aan te gaan? Of botert uw samenwerking niet (meer) zoals u gehoopt had? Bij Bleijerveld Juridisch advies werken ervaren en deskundige bedrijfsjuristen, die u kunnen helpen met allerlei juridische diensten rondom een franchiseovereenkomst.

Wilt u een franchiseovereenkomst opstellen of laten controleren? Heeft u een juridische vraag over de relatie met uw wederpartij? Of wellicht is er een conflict ontstaan en wilt u de franchise beëindigen? Wij staan u graag bij.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

€ 95,- per uur of neem vrijblijvend contact op voor een vaste prijsafspraak.                              

+ Geen kantoorkosten    

+ Deskundig en ervaren

+ Geen declaratie per 6 minuten                              

+ Transparant in de kosten                                        

+ Duidelijke en begrijpbare taal                                

+ Persoonlijk contact 

Neem vrijblijvend contact met ons op.  

Algemene voorwaarden

Heeft u algemene voorwaarden nodig? Wij stellen maatwerk algemene voorwaarden op voor slechts €350,-. Klik hier voor meer informatie

Franchiseovereenkomst advies

Een franchise kent vele varianten. Er kan sprake zijn van soft-franchise waarin de franchisenemer veel vrijheid om naar eigen inzicht zijn bedrijf te voeren. Er kan ook sprake zijn van hard-franchise. In dat geval heeft de franchisenemer nagenoeg geen ruimte meer om zelf de uitstraling en bedrijfsprocessen van zijn onderneming vorm te geven. In beide gevallen is het belangrijk dat van tevoren duidelijke afspraken worden gemaakt over wat wel en wat niet mag. Zeker in het geval van een hard-franchise is het belangrijk dat het contract geen ruimte laat voor verschil van mening. In de meeste gevallen hanteert de franchisenemer een handboek waarin alle regels staan over uitstraling/marketing en bedrijfsprocessen.

Het verdienmodel van een franchisegever kan zeer verschillend zijn. Sommige franchisenemers betalen een vast bedrag per jaar en anderen een percentage van de omzet. Ook komt het voor dat de franchise kosteloos is, maar dat de franchisenemer verplicht al zijn producten bij de franchisegever moet inkopen. De winstmarge is dan in feite het verdienmodel.

Er zijn talloze mogelijkheden om de franchiseconstructie vorm te geven. Het is belangrijk dat hierover goed wordt nagedacht en dat beide partijen voor het sluiten van de franchiseovereenkomst weten waar ze voor tekenen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het opgebouwde klantenbestand als de franchisenemer de franchise wil stoppen of verkopen?

Door het opstellen van een franchiseovereenkomst kunt u duidelijke afspraken maken over bijvoorbeeld aansprakelijkheid, concurrentie, geheimhouding, intellectueel eigendom en goodwill. In Nederland kennen we de contractvrijheid. Dit betekent dat je vrij bent om af te spreken wat je maar wil, maar dan wel binnen de beperkingen die de wet oplegt. Deze contractbeperkingen kunnen algemeen zijn, maar ook specifiek voor een bepaald soort contract. In de Nederlandse wet wordt de constructie van de franchiseovereenkomst (nog) niet formeel benoemd. Dit maakt het opstellen van een adequate franchiseovereenkomst een specialistische aangelegenheid.

Conflict

De belangrijkste onderwerpen in een franchiseovereenkomst of een andere samenwerkingsvorm gaan over aansprakelijkheid. Dat is niet voor niets. Op het moment dat u in een conflict raakt, is het belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan. Zo voorkomt u (verdere) aansprakelijkheid of juist dat de andere partij hier onderuit komt. Voor het oplossen van een conflict is het allereerst van belang om de rechtspositie en belangen van beide partijen in kaart te brengen. Aan de hand hiervan kan namelijk de meest effectieve strategie en werkwijze worden bepaald. Daarna gaat het erom dat de juiste feiten worden onderbouwd en dat daaraan de juridische relevante conclusies worden verbonden.

Naar de rechter

Mocht u er onderling met de wederpartij niet uitkomen, dan kan de rechter worden verzocht om uitspraak te doen in de zaak. Bleijerveld Juridisch advies kan u hierbij in de meeste gevallen adequaat begeleiden en ondersteunen. Klik hier voor meer informatie.