Geheimhoudingsovereenkomst opstellen

Juridisch advies arbeidsrecht

Wilt u iets met iemand bespreken of met iemand samenwerken, zonder dat u het risico loopt dat een waardevol idee of andere belangrijke bedrijfsinformatie aan anderen openbaar kan worden gemaakt? In dat geval kunt u van tevoren een geheimhoudingsovereenkomst sluiten (in het Engels: Non-disclosure agreement). Bij Bleijerveld Juridisch advies werken ervaren en deskundige bedrijfsjuristen, die u kunnen helpen met allerlei juridische diensten met betrekking tot een geheimhoudingsovereenkomst.

Wilt u een geheimhoudingsovereenkomst laten opstellen of controleren? Heeft u hier vragen over of heeft uw contractpartner de geheimhouding geschonden? Wij kunnen voorzien van juridisch advies of uw belangen behartigen, door bijvoorbeeld een brief te sturen of te procederen bij de rechter.
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

€ 95,- per uur of neem vrijblijvend contact op voor een vaste prijsafspraak.                          

+ Geen kantoorkosten  

+ Deskundig en ervaren

+ Geen declaratie per 6 minuten                              

+ Transparant in de kosten                                        

+ Duidelijke en begrijpbare taal                                

+ Persoonlijk contact 

Neem vrijblijvend contact met ons op.        

Algemene voorwaarden

Heeft u algemene voorwaarden nodig? Wij stellen maatwerk algemene voorwaarden op voor slechts €350,-. Klik hier voor meer informatie

Geheimhoudingsovereenkomst advies

Met een geheimhoudingsovereenkomst wilt u voorkomen dat bepaalde vertrouwelijke en belangrijke informatie gedeeld wordt met anderen. In de overeenkomst moet dus een sanctie worden opgenomen om de overtreding hiervan af te schrikken. Wanneer toch informatie wordt gelekt, dan wilt u vervolgens aanspraak kunnen maken op een vergoeding. Dit is juridisch gezien echter niet vanzelfsprekend.

Het is allereerst belangrijk dat nauwkeurig wordt omschreven wat exact geheim moet worden gehouden. Als dit namelijk te beperkt of juist te ruim wordt geformuleerd, loopt u het risico dat de overeenkomst juridisch geen effect heeft. Bij het opstellen van deze overeenkomst of het oplossen van een conflict moet dus zorgvuldig te werk worden gegaan.

Op het moment dat u in een conflict raakt met een contractpartner, is het belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan. Zo voorkomt u (verdere) schade of juist aansprakelijkheid. Voor het oplossen van een conflict is het allereerst van belang om de rechtspositie en belangen van beide partijen in kaart te brengen. Aan de hand hiervan kan namelijk de meest effectieve strategie en werkwijze worden bepaald. Daarna gaat het erom dat de juiste feiten worden onderbouwd en dat daaraan de juridische relevante conclusies worden verbonden. Dit moet vervolgens gestructureerd in een brief worden verwoord.

In Nederland kennen we de contractvrijheid. Dit betekent dat je vrij bent om af te spreken wat je maar wil, maar dan wel binnen de beperkingen die de wet oplegt. Deze contractbeperkingen kunnen algemeen zijn, maar ook specifiek voor een bepaald soort contract. Dit maakt het opstellen van een adequate geheimhoudingsovereenkomst of het bemiddelen bij een juridisch conflict een specialistische aangelegenheid.

Naar de rechter

Mocht u er onderling met uw contractpartner niet uitkomen, dan kan de rechter worden verzocht om uitspraak te doen in de zaak. Bleijerveld Juridisch advies kan u hierbij in de meeste gevallen adequaat begeleiden en ondersteunen. Klik hier voor meer informatie.