Huur of overdracht

lijntjebja12

Uit een huurovereenkomst vloeien voor beide partijen verplichtingen voort. Van de verhuurder wordt verwacht dat hij aan de huurder een bepaalde (woon)ruimte ter beschikking stelt en van de huurder wordt verwacht dat hij periodiek huursommen betaalt.

Huurder

Als particuliere huurder van woonruimte wordt u in Nederland goed beschermd, maar recht hebben is natuurlijk iets anders dan recht krijgen. Regelmatig krijgen wij te maken met cliënten wiens verhuurder zonder overleg plotseling het gebouw wil verbouwen. Hierdoor kunt u als huurder uw recht op huursubsidie verliezen. Ook maken wij mee dat particuliere investeerders die zonder groot onderzoek vastgoed aanschaffen om dit te verhuren niet goed hebben nagedacht over de kosten en baten. Zij proberen deze problemen op de huurder af te schuiven door hem meer te laten betalen of de huurovereenkomst vroegtijdig te beëindigen. Dit is niet alleen contractueel niet zo maar mogelijk, maar kan zelfs onrechtmatig handelen zijn. Veel huurders zijn bang om hun woonruimte als primaire levensvoorziening kwijt te raken en gaan stapsgewijs akkoord met nadelige wijzigingen in het contract. Wij raden u aan om u eerst goed te laten informeren over uw rechtspositie. Bepalingen in uw huurcontract waar de verhuurder zich op beroept kunnen bijvoorbeeld ongeldig zijn. Ook als u al in de situatie verkeert dat u al meer betaalt of noodgedwongen bent verhuist, is het niet te laat. Wij onderzoeken de rechtmatigheid van de wijzigingen en mogelijkheid voor een extra schadevergoeding.

Andere problemen waar onze cliënten mee te maken hebben is dat de huurruimte niet voldoet aan hetgeen voorafgaand is overeengekomen. Het kan zijn dat dit nooit het geval is geweest of dat naderhand gebreken zijn ontstaan. Zo kan bijvoorbeeld het slot kapot zijn of lekkage ontstaan. Niet alle verhuurders zijn bereid om uw problemen vrijwillig en kosteloos op te lossen. Ze ontkennen de gebreken, reageren niet op uw telefoontjes, mailtjes of brieven of zeggen het op te lossen, maar u bent ondertussen al weken verder. Soms proberen ze zelfs de kosten voor reparatie aan de huurder door te berekenen. Als huurder heeft u verschillende juridische middelen om uw rechten bij uw verhuurder af te dwingen. Daarbij kunt u bij ernstig nalaten van de verhuurder zelfs nog een extra schadevergoeding vorderen. Wij onderzoeken de mogelijkheden en de effectiviteit van juridische middelen in uw situatie. U kunt bijvoorbeeld recht hebben op vermindering van de huur door vermindering van uw woongenot of u kunt de huurovereenkomst tussentijds beëindigen. Soms kunt gebreken zelf laten repareren en de kosten en de door u gemaakte tijd verhalen op uw verhuurder.

Verhuurder

Een goed huurcontract kan u, zeker bij veelvuldig gebruik, enorm veel kosten en moeite besparen in het geval er conflicten ontstaan. Huurders worden in Nederland goed beschermd, waardoor uw speelruimte beperkt is. Voor een goed contract dat aansluit op uw specifieke situatie dient u de speelruimte die u wel heeft effectief te benutten. Dit is specialistisch werk. Huurcontracten die u van internet haalt zijn goed voor uw basis, maar vanwege hun algemeenheid niet perfect geschikt voor uw specifieke situatie. Daarbij is ook van belang wat voor een soort ruimte u verhuurt. Anderzijds moet ook niet te strenge bepalingen opnemen in uw contract. Deze bepalingen lopen het risico vernietigd te worden. Na vernietiging gelden de normale regels zoals deze in de wet zijn geregeld; deze zijn meestal niet in het voordeel van de verhuurder.

Voor €125,- per uur biedt Bleijerveld Juridisch advies juridische rechtshulp bij huurgeschillen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of kom langs bij ons kantoor in Arnhem.

Gratis offerte met een vaste prijs?
Vul de onderstaande gegevens in
Of neem contact op via: