Huurovereenkomst opstellen

Juridisch advies arbeidsrecht

Een huurovereenkomst is er in verschillende smaken. Vastgoed kunt u namelijk verhuren aan een onderneming of aan een particulier. Als huurder kunt u andersom gezien juist weer van een ondernemer of een particulier vastgoed huren. Deze verhoudingen bepalen welke regels van toepassing zijn. Particuliere huurders genieten namelijk veel meer bescherming dan zakelijke huurders. Van een professionele partij mag volgens de wet nou eenmaal meer worden verwacht.

Bij Bleijerveld Juridisch advies werken deskundige en ervaren juristen op het gebied van de huurovereenkomst. Wij kunnen u helpen met allerlei juridische diensten met betrekking tot een huurovereenkomst. Wij verrichten allerlei juridische diensten voor zowel de verhuurder als de huurder, zoals adviseren, contract opstellen en procederen. In het huurrecht krijgen wij bijvoorbeeld te maken met: opleveringen, huuraanpassingen, onderhuur, ontruiming en servicekosten.

Wilt u een huurovereenkomst opstellen of laten controleren? Of bent u in conflict geraakt met uw (ver)huurder? Wij kunnen uw belangen behartigen door uw rechtspositie vast te stellen en bijvoorbeeld een brief te schrijven. Indien nodig kunnen wij u ook vertegenwoordigen in een procedure bij de rechter.
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Voor het opstellen of controleren van een huurovereenkomst bieden wij altijd een vaste prijs aan. Vraag hiervoor gerust en kosteloos een offerte op!

€ 95,- per uur of neem vrijblijvend contact op voor een vaste prijsafspraak.                              

+ Geen kantoorkosten

+ Deskundig en ervaren

+ Geen declaratie per 6 minuten                              

+ Transparant in de kosten                                        

+ Duidelijke en begrijpbare taal                                

+ Persoonlijk contact 

Neem vrijblijvend contact met ons op.                    

Algemene voorwaarden

Vraag gratis een offerte aan!

U ontvang zo snel mogelijk een offerte op maat in uw mailbox.

Vraag gratis een offerte aan!

U ontvang zo snel mogelijk een offerte op maat in uw mailbox.


“Ik heb een mondeling bod gedaan en dat is geaccepteerd. Is de overeenkomst nu tot stand gekomen en ben ik nu de huurder?”.

Huurovereenkomst advies

Voor een particulier en onderneming is een woning of bedrijfsruimte een eerste levensbehoefte. Zakelijke huurders zullen daarom snel aanzienlijke schade lijden als de verhuurder zijn afspraken niet nakomt, zijn zaken niet op orde heeft of erg nalatig is met bijvoorbeeld het onderhoud. Een niet goed functionerend kantoor kan behoorlijke winstderving tot gevolg hebben.

In Nederland kennen we de contractvrijheid. Dit betekent dat je vrij bent om af te spreken wat je maar wil, maar dan wel binnen de beperkingen die de wet oplegt. Deze contractbeperkingen kunnen algemeen zijn, maar ook specifiek voor een bepaald soort contract. Huurders worden in Nederland goed beschermd. De verhuurder is in Nederland aan veel regels gebonden, maar dit betekent niet dat een huurder alles zo maar kan doen of nalaten. Om onduidelijkheid en conflicten te voorkomen, is het belangrijk om een duidelijke huurovereenkomst te hanteren. Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij het einde van de huurovereenkomst als er schade aan het pand is toegebracht? Als hierover van te voren duidelijke afspraken zijn gemaakt, heeft de verhuurder vaak geen recht op schadevergoeding.

Conflict

De belangrijkste onderwerpen in een huurovereenkomst gaan over het gebruik, de service(kosten) en aansprakelijkheid. Bij een huurovereenkomst ontstaan geschillen meestal omdat de huurder vindt dat hij niet het huurgenot ontvangt waar hij voor betaalt en recht op heeft. Dit kan terecht of onterecht zijn, dat hangt van de gemaakte afspraken en wetgeving af. Op het moment dat u in een conflict raakt met een contractpartner, is het belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan. Zo voorkomt u (verdere) aansprakelijkheid of juist dat uw contractpartner hier onderuit komt. Voor het oplossen van een conflict is het allereerst van belang om de rechtspositie en belangen van beide partijen in kaart te brengen. Aan de hand hiervan kan namelijk de meest effectieve strategie en werkwijze worden bepaald. Daarna gaat het erom dat de juiste feiten worden onderbouwd en dat daaraan de juridische relevante conclusies worden verbonden.

Naar de rechter

Mocht u er onderling met u contractpartner niet uitkomen, dan kunt u naar de rechter. Bleijerveld Juridisch advies kan u hierbij ondersteunen.
Klik hier voor meer informatie.