Maatschapsovereenkomst opstellen

Juridisch advies arbeidsrecht

Staat u op het punt om met andere ondernemers of bedrijven te gaan samenwerken? Of verloopt de bestaande samenwerking niet (meer) zoals gehoopt? Bij Bleijerveld Juridisch advies werken ervaren en deskundige bedrijfsjuristen, die u kunnen helpen met allerlei juridische diensten met betrekking tot een maatschap.

Wilt u een maatschapsovereenkomst laten opstellen of controleren? Heeft u hier vragen over of heeft u een conflict met een andere maat? Wij kunnen voorzien van juridisch advies of uw belangen behartigen, door bijvoorbeeld de andere maat aansprakelijk te stellen of te procederen bij de rechter.
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Werkt u wel samen, maar dan in een andere vorm? Klik dan hier voor informatie over een andere overeenkomst.

€ 95,- per uur of neem vrijblijvend contact op voor een vaste prijsafspraak.                              

+ Geen kantoorkosten

+ Deskundig en ervaren

+ Geen declaratie per 6 minuten                              

+ Transparant in de kosten                                        

+ Duidelijke en begrijpbare taal                                

+ Persoonlijk contact 

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Algemene voorwaarden

Heeft u algemene voorwaarden nodig? Wij stellen maatwerk algemene voorwaarden op voor slechts €350,-. Klik hier voor meer informatie

Maatschapsovereenkomst advies

Bedrijven en ondernemers kunnen op talloze manieren met elkaar samenwerken. De maatschap is daar één van. In een maatschap oefenen ondernemers een beroep uit. U gaat een samenwerking aan op basis van vertrouwen en saamhorigheid. Gaandeweg kan er echter van alles gebeuren waardoor dit veranderd. Het blijft dus verstandig om bepaalde zaken van te voren duidelijk te regelen in een overeenkomst. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het gezamenlijke opgebouwde klantenbestand of ontwikkelde intellectueel eigendom? Wie is waarvoor bevoegd en aansprakelijk?

Door het opstellen van een maatschapsovereenkomst kunt u duidelijke afspraken maken over bijvoorbeeld aansprakelijkheid, concurrentie, geheimhouding en intellectueel eigendom. In Nederland kennen we de contractvrijheid. Dit betekent dat je vrij bent om af te spreken wat je maar wil, maar dan wel binnen de beperkingen die de wet oplegt. Deze contractbeperkingen kunnen algemeen zijn, maar ook specifiek voor een bepaald soort contract. Voor de maatschap geldt, dat als u niets afspreekt u terugvalt op de wettelijke regels. Dit kan echter onbedoelde en ongewenste gevolgen met zich meebrengen. Dit maakt het opstellen van een adequate maatschapsovereenkomst een belangrijk aspect.

Conflict

De belangrijkste onderwerpen in een maatschapsovereenkomst gaan over aansprakelijkheid. Dat is niet voor niets. Op het moment dat u in een conflict raakt met een andere maat, is het belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan. Zo voorkomt u (verdere) aansprakelijkheid of juist dat de andere maat hier onderuit komt. Voor het oplossen van een conflict is het allereerst van belang om de rechtspositie en belangen van beide partijen in kaart te brengen. Aan de hand hiervan kan namelijk de meest effectieve strategie en werkwijze worden bepaald. Daarna gaat het erom dat de juiste feiten worden onderbouwd en dat daaraan de juridische relevante conclusies worden verbonden.

Naar de rechter

Mocht u er onderling met de andere maat niet uitkomen, dan kan de rechter worden verzocht om uitspraak te doen in de zaak. Bleijerveld Juridisch advies kan u hierbij in de meeste gevallen adequaat begeleiden en ondersteunen. Klik hier voor meer informatie.