Nieuwe leden selectiecommissie rechters benoemd

Rechter buiten - Bleijerveld Juridisch advies blog

De Raad voor de rechtspraak heeft 9 nieuwe leden voor de Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) benoemd. Deze commissie is verantwoordelijk voor het selecteren van kandidaten voor de functie van rechter/raadsheer (in opleiding) of raadsheer- of rechter-plaatsvervanger.

De LSR bestaat uit rechterlijk leden en leden afkomstig uit diverse maatschappelijke sectoren, zoals openbaar bestuur, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap, advocatuur en Openbaar Ministerie.

De nieuwe leden zijn:

  • mw. mr. P. (Patricia) Arnoldus Smit, raadsheer
  • mw.mr. F. (Fatma) Bahadin, officier van justitie
  • dhr. mr. M. (Maxim) Ferschtman, rechter
  • mw.mr. E. (Esther) van den Heuvel, raadsheer
  • mw.mr. R.A.J. (Sannah) Hübel, rechter
  • dhr. mr. E. (Ekrem) Karharman, advocaat
  • dhr.mr. R. (Reinout) Rinzema, advocaat
  • dhr.drs. V.G. (Vincent) Moolenaar, lid Raad van Commissarissen Deloitte
  • mw.dr. J. (Joyce) Sylvester, substituut van de Nationale ombudsman

De nieuwe leden starten op 1 oktober met hun functie. De benoemingstermijn is 3 jaar.