Bezwaar maken

lijntjebja12

Als u als belanghebbende wordt aangemerkt, dat wil zeggen dat u een voldoende persoonlijk belang heeft dat door het besluit van de overheid rechtstreeks wordt geraakt, dan kunt u in veel gevallen bezwaar maken tegen het besluit waar u het niet mee eens bent. Door het maken van bezwaar zal het overheidsorgaan het besluit heroverwegen en kan zij het besluit vervolgens vernietigen of ten aanzien van u positief wijzigen.

Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift. Dit bezwaarschrift moet aan bepaalde (juridische) vormvereisten voldoen. Daarnaast moet de inhoud van het bezwaarschrift om kans te maken op succes, zorgvuldig worden opgesteld en relevante juridische overwegingen en gronden bevatten. Bleijerveld Juridisch advies beschikt over een aantal gespecialiseerde bestuursrecht juristen die u hierbij uiterst doelgericht kunnen ondersteunen of vertegenwoordigen.

Vaak staat in het besluit goed aangegeven hoe u zelf bezwaar kunt maken en welke formele eisen uw bezwaarschrift moet bevatten. Echter, om uw kans op succes te vergroten heeft u kennis nodig om met juridisch relevante overwegingen in te gaan op de punten waar u het niet mee eens bent. Daarbij heeft een jurist ook kennis van beginselen van behoorlijk bestuur waar het overheid zich aan moet houden. Aan overschrijding hiervan zijn consequenties verbonden die u zeker in uw bezwaarschrift naar voren moet brengen. Om te voorkomen dat u essentiële punten in uw bezwaarschrift vergeet waardoor uw gronden wordt afgewezen, kunt u onze gespecialiseerde bestuursrecht juristen inschakelen.De juristen van Bleijerveld Juridisch advies kunnen u resultaatgericht vertegenwoordigen of adviseren in uw bezwaarschriftprocedure voor €95,- per uur. Indien u (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld kunt u een vergoeding krijgen voor de door ons beroepsmatig verleende rechtsbijstand. In de meeste gevallen ontvangt u voor het laten indienen van een bezwaarschrift ca. €490. Ook voor het door ons eventueel moeten verschijnen op een hoorzitting wordt nog eens ca. €490 toegekend. Aangezien ons tarief  €95,- per uur is kunnen wij, in tegenstelling tot een advocatenkantoor, voor u een hoop uren maken zonder dat de kosten hoog oplopen. Let wel op: als u in de bezwaarschriftprocedure niet in het gelijk wordt gesteld ontvangt u geen vergoeding. U kunt dan uw verlies nemen of, als u er van overtuigd bent dat uw bezwaarschrift onterecht ongegrond is verklaard, kunt u in beroep gaan bij de rechter. Welke rechter dit is, hangt af van het overheidsbesluit waar u het niet mee eens bent. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.