In beroep gaan

lijntjebja12
Als het overheidsorgaan uw bezwaar ongegrond heeft verklaard, kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter door het indienen van een beroepschrift. De meeste zaken worden pas in de beroepsfase bevredigend beoordeeld. Dit komt omdat in de voorafgaande bezwaarschriftprocedure uw bezwaar door hetzelfde orgaan wordt beoordeeld als die het besluit heeft genomen. De bestuursrechter beoordeelt de beroepsgronden in uw beroepschrift volledig onafhankelijk en onpartijdig. Voor uw beroepschrift is het van belang dat u relevante juridische overwegingen en gronden aanvoert om kans te maken op succes. Ook moet u zich aan bepaalde formele eisen houden van termijnen en gedragsgebruiken.

Indien u (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld kunt u van de overheid een vergoeding krijgen voor de door ons beroepsmatig verleende rechtsbijstand. De hoogte van deze vergoedingen zijn wettelijk vastgesteld. Voor elke door ons te verrichte werkzaamheden krijgt u, al naar gelang de omvang, 1 of een 0,5 punt. 1 punt is gelijk aan ca. €490,-. Het indienen van een beroepschrift en het verschijnen ter zitting zijn beide 1 punt waard. Aangezien ons tarief €95,- per uur is kunnen wij, in tegenstelling tot een advocatenkantoor, voor u een hoop uren maken zonder dat de kosten uiteindelijk hoog oplopen. Daar komt bij dat u in dit geval ook uw proceskosten van de bezwaarprocedure alsnog krijgt! Let wel op: als u in de beroepsprocedure wederom niet in het gelijk wordt gesteld ontvangt u geen vergoeding. U kunt dan uw verlies nemen of, als u er van overtuigd bent dat u beroep onterecht ongegrond is verklaard, in hoger beroep gaan bij de bestuursrechter om daar uw gelijk en uw kosten vergoed te krijgen.

Als uw procedure bij de bestuursrechter geen succes is geweest, kunt u in hoger beroep gaan. Bij welke rechter u in hoger beroep kunt hangt af van het oorspronkelijke besluit waar u het niet mee eens bent. Mocht het zo ver komen, dan zullen wij u goed informeren over het te verwachten procesverloop en de kosten.


De bestuursrecht juristen van Bleijerveld Juridisch advies kunnen u resultaatgericht vertegenwoordigen in uw beroepsprocedure bij de bestuursrechter voor slechts €95,- per uur. U kunt zelf beslissen hoeveel u betrokken wilt blijven bij uw proces. Nadat uw casus goed in kaart is gebracht, zal de jurist voor u een beroepschrift opstellen. Onze juristen bekijken tevens of het overheidsorgaan zich aan alle (juridische) regels heeft gehouden. Indien dit niet het geval is, zal de jurist de consequenties hiervan zoveel mogelijk benutten. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.