Verhoor of dagvaarding

lijntjebja12

Verhoor vindt plaats in de onderzoeksfase. In de deze fase kijkt de politie en het OM of er voldoende aanknopingspunten en bewijsmaterialen zijn om u te kunnen veroordelen. Een belangrijke bevoegdheid van deze instanties is om u vast te houden voor verhoren of in een ander belang van het onderzoek. U moet goed onthouden dat u nooit verplicht kan worden om te praten, maar wel om aanwezig te zijn. Tijdens de onderzoeksfase kan de politie of het OM naar aanleiding van uw verhoor of bijvoorbeeld gebrek aan bewijs niet verder te vervolgen. Het is dus belangrijk dat u van te voren door iemand met kennis van zaken wordt geïnformeerd ver hetgeen u wel en niet moet vertellen. Soms is het buiten het verhoor om ook handig om niet stil te zitten en de politie of het OM onderbouwd te overtuigen dat u niets valt te verwijten. In deze onderzoeksfase kunnen de juristen van Bleijerveld Juridisch advies tegen een gunstig tarief van €95,- veel voor u betekenen. Wij kunnen uw dossierstukken opvragen en samenstellen, brieven schrijven en u informeren en adviseren over uw rechtspositie.


Zodra u wordt gedagvaard moet u voor de strafrechter verschijnen. In strafzaken kunt u zich volgens de wet alleen door een advocaat laten bijstaan. Wij zullen u vervolgens goed geïnformeerd doorverwijzen naar één van de in het strafrecht gespecialiseerde advocatenkantoren met wie wij samenwerken. Omdat wij in veel gevallen hier voorafgaand al een hoop voorwerk voor u kunnen doen, zoals dossierstukken opvragen en uw verweer uitschrijven, kunt u door ons gunstige tarief veel besparen op uw uiteindelijke rekening. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.