Boetes

lijntjebja12

Veruit de meeste verkeersovertredingen vallen onder de Mulderbeschikkingen. Dit type boete herkent u aan de letter M rechtsboven in de brief van het CJIB. Sinds 1992 vallen deze overtredingen niet meer onder het strafrecht maar onder het bestuursrecht. Dit betekent dat u tegen de Mulderbeschikkingen gedurende zes weken na ontvangst in administratief beroep kan gaan door middel van een beroepschrift. In deze procedure beoordeelt het Openbaar Ministerie (dus niet de rechter) of de boete en/of de hoogte van de boete correct is.

Tegenwoordig kunt u op de website van het CJIB zelf eenvoudig online in beroep gaan en een overzicht van uw verkeersboetes en de daarbij behorende gegevens inzien. U kunt er ook voor kiezen om dit schriftelijk te doen. Aan het zelfstandig in beroep gaan zitten echter wel een aantal haken en ogen. Zo moet uw beroepschrift aan bepaalde formele eisen voldoen en is het uitgangspunt dat de opgelegde boete rechtmatig is. Het is aan u om te bewijzen dat dit niet het geval is. Voor veel mensen is dit een lastig karwei omdat u voor een effectieve beroepsprocedure bewijsstukken moet aandragen waarin u met juridisch relevante argumenten en overwegingen in gaat tegen de opgelegde sanctie. Daarbij moet u rekening houden dat de persoon die uw beroepschrift beoordeelt aan de kant staat van degene die u de boete heeft opgelegd. Dit is anders dan een procedure bij de rechter die geheel onafhankelijk en onpartijdig is. De kans is dus goed aanwezig dat de opgelegde boete onrechtmatig is, maar dat het Openbaar Ministerie deze niet laat vervallen.
In beroep gaan bij de kantonrechter doet u door middel van een beroepschrift. Dit beroepschrift moet aan andere vereisten voldoen dan die van het administratief beroep. Ook hier dient u te bewijzen dat de aan u opgelegde boete en de verwerping van uw administratief beroep onjuist is. Voor een effectieve beroepsprocedure moet u bewijsstukken aandragen waarin u met juridisch relevante argumenten en overwegingen in gaat tegen de opgelegde sanctie en de verwerping van uw eerdere beroepschrift. Het is niet aan te raden om dit geheel zelfstandig te doen. Het voordeel in deze procedure is dat de rechter in tegenstelling tot het OM uw beroepschrift geheel onafhankelijk en onpartijdig beoordeelt.

Om een procedure te starten bij de kantonrechter moet u griffiegeld betalen van ca. €78. Wederom geldt dat indien u in het gelijk wordt gesteld, u een vergoeding ontvangt voor de door ons beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Voor bepaalde handelingen zoals het indienen van een beroepschrift of bijvoorbeeld het verschijnen ter terechtzitting krijgt u punten. De waarde van een punt bedraagt ca. €490. Let op: ook de punten die zijn toegekend in de administratief beroepsfase, maar niet zijn uitbetaald omdat u in die procedure geen gelijk heeft gekregen, worden meegenomen. Aangezien wij u juridische bijstand bieden voor  €125,- per uur kunnen wij veel uren werk voor u verrichten zonder dat het u wat kost. Ook als u in het ongelijk wordt gesteld kunt u in uitzonderlijke gevallen een vergoeding ontvangen voor de gemaakte kosten, u kunt hier echter niet van uit gaan. Mocht het zo ver zijn, dan zullen wij u van te voren duidelijk informeren over de te verwachten kosten en het procesverloop.

Een transactie is te herkennen aan de grote zwarte letter “T” rechtsboven in uw brief van het CJIB. Door een transactievoorstel doet de officier van justitie u een voorstel om ten aanzien van een bepaald strafbaarheid niet voor de rechter te komen, maar in ruil daarvoor een geldsom betalen of taakstraf te verrichten.

Door het betalen van dit transactievoorstel bekent u in een zekere mate een vorm van schuld. Dit transactievoorstel wordt opgenomen in uw justitiële documentatie (strafblad), wat van invloed kan zijn op bijvoorbeeld uw toekomstige sollicitaties. Het kan u dus van grote waarde zijn dat u in deze zaak wordt vrijgesproken.

 


 

Bleijerveld Juridisch advies beschikt over juristen die u zeer resultaatgericht kunnen bijstaan of adviseren in uw administratief beroep. Indien u (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld kunt u van de overheid een vergoeding krijgen voor de door ons beroepsmatig verleende rechtsbijstand. In de meeste gevallen ontvangt u voor het laten indienen van een beroepschrift ca. €490. Aangezien ons tarief €125,- per uur is kunnen wij, in tegenstelling tot een advocatenkantoor, voor u een hoop uren maken zonder dat het u uiteindelijk wat kost. Als wij voor u moeten verschijnen op een hoorzitting ontvangt u ook nog eens €490. Let wel op: als u in de bezwaarprocedure niet in het gelijk wordt gesteld ontvangt u geen vergoeding. U kunt dan uw verlies nemen of, als u er van overtuigd bent dat u ongelijk wordt aangedaan, in beroep gaan bij de kantonrechter. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.