Slachtoffer

lijntjebja12

Als slachtoffer (of nabestaande) heeft u met betrekking tot de strafzaak van de dader, dan nog verdachte, bepaalde rechten. Zo heeft u recht op informatie over het strafproces, een spreekrecht en de mogelijkheid om de door u geleden schade op de dader te verhalen. Ook kunt u als getuigen worden opgeroepen. Uw verklaring geldt dan als bewijsmateriaal in de strafzaak van de verdachte. Dit kan bijdragen aan zijn veroordeling en daarmee aan uw gerechtigheidsgevoel of verwerkingsproces. Doordat het strafrecht vergaande consequenties kan hebben voor de verdachte, worden er strenge eisen en termijnen gesteld aan het procesverloop. Als u gebruik wilt maken van uw rechten en mogelijkheden als slachtoffer, is het dus belangrijk dat u zich op tijd en op de juiste manier met de strafzaak bemoeit.


De juristen van Bleijerveld Juridisch advies kunnen u voor €125,- per uur informeren en adviseren over de door u te nemen stappen om het door u gewenste recht uit te oefenen. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.