Strafbeschikking

lijntjebja12

Een strafbeschikking is een officieële straf die door het Openbaar Ministerie wordt opgelegd zonder dat daar een rechter aan te pas komt. Indien u wordt verdacht van een bepaald soort strafbaar feit, heeft het OM de mogelijkheid om u een strafbeschikking op te leggen waardoor u verplicht wordt om een geldboete of schadevergoeding te betalen. Hiertegen heeft u slechts de mogelijkheid om binnen 14 dagen in verzet te gaan, dit doet u door een verzetschrift in te dienen. Als u geen verzet instelt, dient u te voldoen aan de opgelegde betalingsverplichting. Vervolgens is het zo dat als u betaalt, u schuld bekent aan het strafbaar feit waarvan u verdacht wordt. Dit wordt opgenomen in uw justitiële documentatie (strafblad).

Strafbeschikkingen worden in tegenstelling tot het transactievoorstel meestal opgelegd voor zwaardere vergrijpen (misdrijven) of overtredingen met hoge geldboetes, dit kan dus van grotere invloed zijn op uw toekomstige sollicitaties of het verkrijgen van een VOG. Ook bij toekomstige soortgelijke veroordelingen houdt het OM of de rechter rekening met recidive wat in dit geval tegen u werkt. Het kan voor u dus van groot belang zijn dat het OM de strafbeschikking intrekt of wijzigt.

Zoals gezegd kunt u dit enkel bewerkstelligen door het indienen van een verzetschrift. U kunt dit uiteraard zelf doen, maar omdat voor een effectief verzetschrift u bewijsstukken moet aandragen waarin u met juridisch relevante argumenten en overwegingen in gaat tegen het verdachte strafbaar feit, is het niet aan te raden dit zelfstandig te doen. Bleijerveld Juridisch advies beschikt over juristen die voor een gunstig tarief voor u zeer resultaatgericht verzet kunnen instellen. Wij zijn ons er goed van bewust dat de persoon die uw verzetschrift beoordeelt aan dezelfde kant staat als degene die u de strafbeschikking heeft opgelegd. Dit is anders dan een procedure bij de rechter die geheel onafhankelijk en onpartijdig is.


Indien uw zaak voor de strafrechter komt, liggen de kaarten anders. De officier van justitie kan een zwaardere sanctie eisen, maar moet daarentegen wel bewijzen dat u schuldig bent. U bent in beginsel namelijk onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Als u dus bij ontvangst van het bezwaarschrift overtuigd bent dat hetgeen u wordt verweten zeer lastig of niet te bewijzen is, kan het voor u zeer effectief zijn om de zaak voor de rechter te laten komen. Volgens de wet dient u zich in strafzaken te laten bijstaan door een advocaat. Wij zullen u in dit geval dan ook goed geïnformeerd doorverwijzen naar één van de in het strafrecht gespecialiseerde advocatenkantoren met wie wij samenwerken. Doordat wij tegen ons gunstige tarief hier voorafgaand, onder andere door het instellen van uw verzetschrift, al een hele hoop voorwerk hebben verricht voor uw dossier, bespaart u op uw uiteindelijke rekening. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.