Serviceovereenkomst / SLA opstellen

Juridisch advies arbeidsrecht

Met een serviceovereenkomst / ‘Service Level Agreement’ (SLA), wordt bedoeld dat een leverancier van bijvoorbeeld een machine of software met de gebruiker een overeenkomst sluit, waarmee de gebruiker tegen vergoeding een bepaalde constante service ontvangt. Deze service kan proactief, bijvoorbeeld een ongevraagde update, of reactief zijn, na melding van een storing. Voor bedrijven die afhankelijk zijn van een bepaalde software is een SLA van cruciaal belang voor de continuïteitswaarborging van de bedrijfsvoering. Maar een SLA komt bijvoorbeeld ook voor bij de afname van een koffiemachine.

Staat u op het punt om een SLA te tekenen of verloopt de bestaande samenwerking niet (meer) zoals bedoeld? Bij Bleijerveld Juridisch advies werken ervaren en deskundige bedrijfsjuristen, die u kunnen helpen met allerlei juridische diensten met betrekking tot een SLA.

Wilt u bijvoorbeeld een serviceovereenkomst laten opstellen of controleren? Heeft u hier vragen over of bent u inmiddels in conflict geraakt met uw klant/leveranciers?
Wij kunnen u voorzien van juridisch advies of uw belangen behartigen, door bijvoorbeeld de wederpartij aansprakelijk te stellen of te procederen bij de rechter.
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Bent u op zoek naar informatie over een ander soort contract? Klik hier voor informatie over een andere overeenkomst.

€ 95,- per uur of neem vrijblijvend contact op voor een vaste prijsafspraak.                              

+ Geen kantoorkosten

+ Deskundig en ervaren

+ Geen declaratie per 6 minuten                              

+ Transparant in de kosten                                        

+ Duidelijke en begrijpbare taal                                

+ Persoonlijk contact 

Neem vrijblijvend contact met ons op.  

Algemene voorwaarden

Heeft u algemene voorwaarden nodig? Wij stellen maatwerk algemene voorwaarden op voor slechts €350,-. Klik hier voor meer informatie

Serviceovereenkomst / SLA advies

In de praktijk ontstaat regelmatig onenigheid ten aanzien van serviceovereenkomsten. Meestal komt dit door een verkeerd verwachtingspatroon en onduidelijke afspraken. Voor sommige klanten is een bepaalde service van cruciaal belang om het bedrijf te kunnen voeren. Hierom verwachten deze klanten een bepaald serviceniveau, wat soms om welke reden dan ook niet geleverd wordt. Deze verwachting kan terecht of onterecht zijn. Meestal ontstaat er een onterechte verwachting omdat partijen het contract niet goed gelezen hebben of er een verkeerde interpretatie op los hebben gelaten.

Door het opstellen van een serviceovereenkomst (SLA) kunt u duidelijke afspraken maken over de vraag welke service geleverd moet worden en binnen welke termijn. Daarnaast is het zinvol om duidelijk afspraken te maken over aansprakelijkheid bij niet-nakoming of storing.  

In Nederland kennen we de contractvrijheid. Dit betekent dat je vrij bent om af te spreken wat je maar wil, maar dan wel binnen de beperkingen die de wet oplegt. Deze contractbeperkingen kunnen algemeen zijn, maar ook specifiek voor een bepaald soort contract. Op een SLA kunnen verschillende wetten van toepassing zijn, dit hangt volledig af van de soort service die wordt geleverd. Voor onderhoud aan een machine gelden anders regels dan voor een computerprogramma. Een computerprogramma en daarnaast ook weer anders dan bijvoorbeeld een telecomdienst. Wanneer geen duidelijke afspraken worden gemaakt, kan dat onbedoelde en onverwachte gevolgen met zich meebrengen. Dit maakt het opstellen van een adequate serviceovereenkomst een belangrijk aspect voor een duurzame en vertrouwde samenwerking.

Conflict

De belangrijkste onderwerpen in een serviceovereenkomst gaan over servicelevels en aansprakelijkheid. Dat is niet voor niets. Dit zijn namelijk de onderwerpen waar als eerst een geschil over ontstaat op het moment dat iets fout gaat. Heeft u eigenlijk wel een idee wat er in uw SLA staat? Op het moment dat u in een conflict raakt met de wederpartij, is het belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan. Zo voorkomt u (verdere) aansprakelijkheid of juist dat de leverancier hier onderuit komt. Voor het oplossen van een conflict is het allereerst van belang om de rechtspositie en belangen van beide partijen in kaart te brengen. Aan de hand hiervan kan namelijk de meest effectieve strategie en werkwijze worden bepaald. Daarna gaat het erom dat de juiste feiten worden onderbouwd en dat daaraan de juridische relevante conclusies worden verbonden.

Naar de rechter

Mocht u er onderling met de wederpartij niet uitkomen, dan kan de rechter worden verzocht om uitspraak te doen in de zaak. Bleijerveld Juridisch advies kan u hierbij in de meeste gevallen adequaat begeleiden en ondersteunen. Klik hier voor meer informatie.