Samenwerking

lijntjebja12 Als mens kunt u niet op elk gebied specialistisch zijn. Om toch optimaal te kunnen ondernemen, besluiten ondernemers vaak om met elkaar samen te werken. Door samenwerkingsverbanden kunt u kosten besparen of elkaars competenties en specialisaties aanvullen. Zo lang de zaken goed gaan, levert dit meestal geen problemen op. Maar wat nou als uw samenwerkingspartner een fout maakt of er opeens mee besluit te stoppen? U bent in uw bedrijfsplannen meestal niet op deze onverwachte situaties berekent en soms brengt dit dusdanige financiële gevolgen met zich mee dat het u de strop om kan doen. Veel van deze situaties bedenkt u pas op het moment dat ze spelen, maar dan is het al te laat. Het is bij een samenwerking belangrijk dat u van te voren goede afspraken maakt die, binnen het kader van de wet, zijn toegestaan en die u ook begrijpt zodat u er op kan anticiperen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat u in bepaalde situaties voorziet en deze in uw contract noteert. Dit kan ervoor zorgen dat u niet met hoge kosten of tegenvallende winsten achterblijft of uw wederpartij gerechtigd is om de overeenkomst wegens onvoorziene omstandigheden te ontbinden. Heeft u al een conflict met uw wederpartij? Ga dan naar deze pagina. 
  Bleijerveld Juridisch advies helpt tegen een gunstig tarief van €79,- per uur om uw problemen zo goed mogelijk te voorkomen. Neem vrijblijvend contact met ons op.