Last onder dwangsom

Last onder dwangsom

“Een verplichting om iets te doen of juist niet (meer) te doen”

Last onder dwangsom is een bestuursrechtelijke maatregel die wordt toegepast door overheidsinstanties om naleving van regelgeving af te dwingen. Wanneer een persoon of organisatie zich niet houdt aan bepaalde voorschriften of regels, kan de overheid een last onder dwangsom opleggen. Dit houdt in dat de overtreder wordt verplicht om binnen een bepaalde termijn aan de gestelde eisen te voldoen. Als de overtreding niet wordt hersteld binnen die termijn, moet de overtreder een geldbedrag (de dwangsom) betalen. De dwangsom is een financiële prikkel om ervoor te zorgen dat de overtreding wordt beëindigd.

Als u het niet eens bent met de last onder dwangsom, dan is het belangrijk om op tijd daartegen in actie te komen. Het is belangrijk om juridisch advies in te winnen om de specifieke situatie en de geldende wetgeving te begrijpen en te beoordelen wat de beste stappen zijn in een specifiek geval.

Heeft u een (voornemen tot oplegging van een) last onder dwangsom ontvangen? We helpen u graag! Neem gratis en vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of vraag kosteloos een offerte op.

Gratis offerte aanvragen
Vul de onderstaande gegevens in
Over ons - MR-A.H.C. (ARTHUR) BLEIJERVELD