JURIDISCHE INFORMATIE OVER ONS KANTOOR

Bleijerveld Juridisch advies is een kantoorcombinatie (geen maatschap) bestaande uit de praktijken van Bleijerveld Juridisch advies – mr. A.H.C. Bleijerveld (KvK 62289187) en Bleijerveld Juridisch advies – mr. T.C. Reintjes (69817839). De praktijken werken voor eigen rekening en risico. De aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag dat in een voorkomend geval door de desbetreffende verzekeraar van die praktijk wordt vergoed. Op al onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Een exemplaar wordt op verzoek toegezonden of kunt u hieronder downloaden.