Service level agreement opstellen

Juridisch advies arbeidsrecht

Wilt u een service level agreement laten opstellen of controleren? Met een serviceovereenkomst / ‘Service Level Agreement’ (SLA), wordt bedoeld dat een leverancier van bijvoorbeeld een machine of software met de gebruiker een overeenkomst sluit, waarmee de gebruiker tegen vergoeding een bepaalde constante service ontvangt. Deze service kan proactief, bijvoorbeeld een ongevraagde update, of reactief zijn, na melding van een storing. Voor bedrijven die afhankelijk zijn van een bepaalde software is een SLA van cruciaal belang voor de continuïteitswaarborging van de bedrijfsvoering. Maar een SLA komt bijvoorbeeld ook voor bij de afname van een koffiemachine.

Staat u op het punt om een SLA te tekenen of verloopt de bestaande samenwerking niet (meer) zoals bedoeld? Bij Bleijerveld Juridisch advies werken ervaren en deskundige bedrijfsjuristen, die u kunnen helpen met allerlei juridische diensten met betrekking tot een SLA.

Wilt u bijvoorbeeld een service level agreement laten opstellen of controleren? Heeft u hier vragen over of bent u inmiddels in conflict geraakt met uw klant/leveranciers?
Wij kunnen u voorzien van juridisch advies of uw belangen behartigen, door bijvoorbeeld de wederpartij aansprakelijk te stellen of te procederen bij de rechter.
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Bent u op zoek naar informatie over een ander soort contract? Klik hier voor informatie over een andere overeenkomst.

Stap 1

Gratis offerte aanvragen

Vraag direct een gratis offerte aan. Dit is geheel kosteloos. Via het contactformulier, per e-mail of telefonisch.

Vraag offerte aan

Stap 2

Binnen 24 uur reactie 

Nadat u contact heeft opgenomen, ontvangt u van ons binnen 24 uur een reactie, bijvoorbeeld met een vaste prijs voor onze werkzaamheden.

Stap 3

Aan de slag!

Nadat u akkoord heeft gegeven, gaan wij direct voor u aan de slag. U ontvangt van ons binnen enkele dagen een inhoudelijke reactie. Overeenkomsten of analyses leveren wij pas definitief op als u helemaal tevreden bent en alles voor u duidelijk is, alles voor één vaste prijs.

€ 95,- per uur of neem vrijblijvend contact op voor een vaste prijsafspraak.                              

+ Geen kantoorkosten

+ Deskundig en ervaren

+ Geen declaratie per 6 minuten                              

+ Transparant in de kosten                                        

+ Duidelijke en begrijpbare taal                                

+ Persoonlijk contact 

Neem vrijblijvend contact met ons op.  

Service level agreement opstellen

Vraag gratis een offerte aan!

U ontvangst zo snel mogelijk een offerte op maat in uw mailbox.
In de meeste gevallen met een vaste prijs!

Vraag gratis een offerte aan!

U ontvang zo snel mogelijk een offerte op maat in uw mailbox.

Heeft u algemene voorwaarden nodig? Wij stellen maatwerk algemene voorwaarden op voor slechts €350,-. Klik hier voor meer informatie

Service level agreement controleren

In de praktijk ontstaat regelmatig onenigheid ten aanzien van service level agreement. Meestal komt dit door een verkeerd verwachtingspatroon en onduidelijke afspraken. Voor sommige klanten is een bepaalde service van cruciaal belang om het bedrijf te kunnen voeren. Hierom verwachten deze klanten een bepaald serviceniveau, wat soms om welke reden dan ook niet geleverd wordt. Deze verwachting kan terecht of onterecht zijn. Meestal ontstaat er een onterechte verwachting omdat partijen het contract niet goed gelezen hebben of er een verkeerde interpretatie op los hebben gelaten.

Door het opstellen van een service level agreement kunt u duidelijke afspraken maken over de vraag welke service geleverd moet worden en binnen welke termijn. Daarnaast is het zinvol om duidelijk afspraken te maken over aansprakelijkheid bij niet-nakoming of storing.  

In Nederland kennen we de contractvrijheid. Dit betekent dat je vrij bent om af te spreken wat je maar wil, maar dan wel binnen de beperkingen die de wet oplegt. Deze contractbeperkingen kunnen algemeen zijn, maar ook specifiek voor een bepaald soort contract. Op een SLA kunnen verschillende wetten van toepassing zijn, dit hangt volledig af van de soort service die wordt geleverd. Voor onderhoud aan een machine gelden anders regels dan voor een computerprogramma. Een computerprogramma en daarnaast ook weer anders dan bijvoorbeeld een telecomdienst. Wanneer geen duidelijke afspraken worden gemaakt, kan dat onbedoelde en onverwachte gevolgen met zich meebrengen. Dit maakt het opstellen van een adequate service level agreement een belangrijk aspect voor een duurzame en vertrouwde samenwerking.

Conflict

De belangrijkste onderwerpen in een service level agreement gaan over service levels en aansprakelijkheid. Dat is niet voor niets. Dit zijn namelijk de onderwerpen waar als eerst een geschil over ontstaat op het moment dat iets fout gaat. Heeft u eigenlijk wel een idee wat er in uw SLA staat? Op het moment dat u in een conflict raakt met de wederpartij, is het belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan. Zo voorkomt u (verdere) aansprakelijkheid of juist dat de leverancier hier onderuit komt. Voor het oplossen van een conflict is het allereerst van belang om de rechtspositie en belangen van beide partijen in kaart te brengen. Aan de hand hiervan kan namelijk de meest effectieve strategie en werkwijze worden bepaald. Daarna gaat het erom dat de juiste feiten worden onderbouwd en dat daaraan de juridische relevante conclusies worden verbonden.

Naar de rechter

Mocht u er onderling met de wederpartij niet uitkomen, dan kan de rechter worden verzocht om uitspraak te doen in de zaak. Bleijerveld Juridisch advies kan u hierbij in de meeste gevallen adequaat begeleiden en ondersteunen. Klik hier voor meer informatie.