Licentieovereenkomst opstellen

Juridisch advies arbeidsrecht

Met een licentieovereenkomst kan een eigenaar van bijvoorbeeld intellectueel eigendom een gebruiksrecht (licentie) verstrekken aan iemand anders. De licentie ziet dan meestal op het gebruik van een merk, handelsnaam, website, octrooi of een ander auteursrechtelijke werk, zoals bijvoorbeeld een software. Zonder deze licentie is het namelijk verboden, dus onrechtmatig, om dit intellectueel eigendom te gebruiken. In een licentieovereenkomst worden alle afspraken tussen de partijen vastgelegd.

Wilt u een licentieovereenkomst opstellen of laten controleren? Heeft u een juridische vraag over een licentieovereenkomst? Of wellicht is er een conflict ontstaan met de wederpartij en wilt u bijvoorbeeld de licentie intrekken? Wij helpen u graag met allerlei juridische diensten op het gebied van de licentieovereenkomst.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

€ 95,- per uur of neem vrijblijvend contact op voor een vaste prijsafspraak.                              

+ Geen kantoorkosten

+ Deskundig en ervaren

+ Geen declaratie per 6 minuten                              

+ Transparant in de kosten                                        

+ Duidelijke en begrijpbare taal                                

+ Persoonlijk contact 

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Algemene voorwaarden

Heeft u algemene voorwaarden nodig? Wij stellen maatwerk algemene voorwaarden op voor slechts €350,-. Klik hier voor meer informatie

Licentieovereenkomst advies

Een licentieovereenkomst kent vele varianten. De licentie kan zien op het gebruik van iemands merk, maar ook op software. De afspraken die gemaakt worden in een licentieovereenkomst kunnen ‘soft’ of ‘hard’ zijn. Soms bent u dus vrij in het doen en laten met iemands merk en soms wordt dit gebruik aan hele strenge regels gebonden. Op die manier kan de licentiegever, de eigenaar van bijvoorbeeld het merk, zijn merk beschermen tegen negatieve publiciteit.

Een licentieovereenkomst ten aanzien van bijvoorbeeld een merk levert beide partijen voordelen op. Als licentienemer kunt u gemakkelijk profiteren van de waarde van het merk en als licentiegever kunt u eenvoudig financieel voordeel halen uit het door u opgebouwde merk en uw merk zelfs nog groter maken. Vergelijk hiervoor bijvoorbeeld de franchiseovereenkomst.

Het verdienmodel van een franchisegever kan zeer verschillend zijn. Sommige franchisenemers betalen een vast bedrag per jaar en anderen een percentage van de daarmee behaalde omzet. Dit laatste kan bijvoorbeeld interessant zijn indien u een beschermd idee/concept heeft en een (andere) ondernemer dit idee bedrijfsmatig gaat exploiteren.

Ook bij software kan er dus sprake zijn van een licentie en dus een gebruiksrecht van de afnemer. Het is belangrijk om hier duidelijk afspraken over te maken, omdat veel afnemers denken dat ze automatisch eigenaar worden van de software en deze dus bijvoorbeeld ook kunnen aanpassen en doorverkopen. Om discussies op het gebied van de licentieovereenkomst te voorkomen, is het aan te raden een duidelijke licentieovereenkomst te hanteren.

Door het opstellen van een licentieovereenkomst kunt u duidelijke afspraken maken over bijvoorbeeld aansprakelijkheid, beperkingen in het gebruik, geheimhouding en het verdienmodel. In Nederland kennen we de contractvrijheid. Dit betekent dat u vrij bent om af te spreken wat u maar wil, maar dan wel binnen de beperkingen die de wet oplegt. Deze contractbeperkingen kunnen algemeen zijn, maar ook specifiek voor een bepaald soort contract. Dit maakt het opstellen van een adequate licentieovereenkomst een specialistische aangelegenheid.

Heeft u al een licentieovereenkomst gesloten en bent u inmiddels in conflict geraakt met de wederpartij? Voor het oplossen van een conflict is het allereerst van belang om de rechtspositie en belangen van beide partijen in kaart te brengen. Aan de hand hiervan kan namelijk de meest effectieve strategie en werkwijze worden bepaald. Daarna gaat het erom dat de juiste feiten worden onderbouwd en dat daaraan de juridische relevante conclusies worden verbonden. Indien noodzakelijk kunt u een rechter over de situatie laten oordelen.

Bij Bleijerveld Juridisch advies werken ervaren en deskundige bedrijfsjuristen, die u kunnen helpen met allerlei juridische diensten rondom een licentieovereenkomst.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.