Agentuurovereenkomst opstellen

Juridisch advies arbeidsrecht

Met een agentuurovereenkomst wordt bedoeld dat de zelfstandige handelsagent, meestal onder de naam van een ander bedrijf, producten of diensten verkoopt. De handelsagent wordt dus gevolmachtigd om onder zijn eigen naam of uit naam van de andere partij overeenkomsten te sluiten met klanten. De handelsagenten houdt zich in de regel alleen bezig met de verkoop en niet de uitvoering van de overeenkomst.

Staat u op het punt om een agentuurovereenkomst aan te gaan? Of botert uw samenwerking niet (meer) zoals u gehoopt had? Bij Bleijerveld Juridisch advies werken ervaren en deskundige bedrijfsjuristen, die u kunnen helpen met allerlei juridische diensten rondom een agentuurovereenkomst.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

€ 95,- per uur of neem vrijblijvend contact op voor een vaste prijsafspraak.                              

+ Geen kantoorkosten

+ Deskundig en ervaren

+ Geen declaratie per 6 minuten                              

+ Transparant in de kosten                                      

+ Duidelijke en begrijpbare taal                                

+ Persoonlijk contact 

Neem vrijblijvend contact met ons op.  

Algemene voorwaarden

Heeft u algemene voorwaarden nodig? Wij stellen maatwerk algemene voorwaarden op voor slechts €350,-. Klik hier voor meer informatie

Agentuurovereenkomst advies

In een agentuur-constructie handelt de agent meestal uit naam van het andere bedrijf. Als bedrijf wilt u dan natuurlijk dat de agent zich aan bepaalde regels houdt, zodat uw naam niet op een ongewenste manier wordt gebruikt. Een agentuur kent vele varianten.

Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van strenge agentuur, waardoor de agent (ondanks dat hij zelfstandig ondernemer is) nagenoeg geen ruimte meer heeft om zelf de uitstraling en bedrijfsprocessen van zijn onderneming vorm te geven. Welke constructie ook gekozen wordt, het is verstandig om tevoren duidelijke afspraken te maken over wat wel en wat niet mag of wat er bijvoorbeeld gebeurt met het opgebouwde klantenbestand als de agent de overeenkomst wil beëindigen.

Het verdienmodel van een agentuur kan zeer verschillend zijn. Sommige agenten krijgen een vast bedrag per maand en anderen een percentage van de omzet (de provisie). Deze beloningsstructuren kunnen ook gecombineerd worden. Er zijn talloze mogelijkheden om de agentuurovereenkomst vorm te geven. Het is belangrijk dat hierover goed wordt nagedacht en dat beide partijen voor het sluiten van de overeenkomst weten waar ze voor tekenen.

Verder is een juridisch correcte agentuurovereenkomst belangrijk, omdat dit een van de voorwaarde is waarmee kan worden aangetoond dat de zzp’er/handelsagent niet in loondienst is bij het bedrijf. Hiermee kan worden voorkomen dat het bedrijf onverwacht wordt geconfronteerd met aansprakelijkheid voor handelingen van de handelsagent, kostbare fiscale verplichtingen of een doorbetalingsverplichting bij ziekte van de handelsagent.

Door het opstellen van een agentuurovereenkomst kunt u duidelijke afspraken maken over bijvoorbeeld aansprakelijkheid, concurrentie, geheimhouding, intellectueel eigendom en goodwill. In Nederland kennen we de contractvrijheid. Dit betekent dat je vrij bent om af te spreken wat je maar wil, maar dan wel binnen de beperkingen die de wet oplegt. Deze contractbeperkingen kunnen algemeen zijn, maar ook specifiek voor een bepaald soort contract. Dit maakt het opstellen van een adequate agentuurovereenkomst of het bemiddelen bij een conflict een juridisch specialistische aangelegenheid.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Naar de rechter

Mocht u er onderling met uw contractpartner niet uitkomen, dan kan de rechter worden verzocht om uitspraak te doen in de zaak. Bleijerveld Juridisch advies kan u hierbij in de meeste gevallen adequaat begeleiden en ondersteunen. Klik hier voor meer informatie.