Naar de kantonrechter

Naar de kantonrechter

Procederen bij de kantonrechter

Bleijerveld Juridisch advies gaat samen met u naar de kantonrechter! Om succesvol te kunnen ondernemen en deel te nemen aan het handelsverkeer sluiten bedrijven veelvuldig contracten. In contractuele relaties kan van alles gebeuren met grote financiële gevolgen. Bleijerveld Juridisch advies uit Arnhem beschikt over gespecialiseerde bedrijfsjuristen die betaalbare juridische hulp bieden voor het procederen bij de kantonrechter. 

Denk hierbij aan de volgende situaties:

  • Uw klant betaalt de factuur niet omdat hij van mening is dat er fouten zijn gemaakt;
  • Uw leverancier levert u gebrekkige producten of diensten;
  • De verhuurder van uw kantoorruimte komt zijn afspraken niet na en waardoor u minder huurgenot ontvangt dan waar u recht op heeft of zelfs omzet mis loopt;
  • Uw samenwerkingspartner levert geen inspanningen meer of heeft uw gezamenlijke klant schade toegebracht;

Het is soms lastig om uw eigen rechtspositie te bepalen. Denk alleen al aan de toepassing van begrippen als redelijkheid en billijkheid. Dit soort begrippen maken het contractenrecht een zeer specialistisch rechtsgebied. De juristen van Bleijerveld Juridisch advies zijn gespecialiseerd in het procederen bij de kantonrechter op het gebied van contractenrecht.

Om de kosten van de procedure bij de kantonrechter zoveel mogelijk te voorkomen, wordt altijd eerst naar de meest praktische oplossing gezocht. Daarvoor wordt uw rechtspositie en de positie en de belangen van uw wederpartij in kaart gebracht. Afhankelijk van de inhoud van uw procedure bij de kantonrechter, wordt advies gegeven hoe het meest effectieve resultaat kan worden bereikt. Daarbij kunt u denken aan het leggen van beslag op goederen en rekeningen van uw wederpartij, maar ook het voeren van een kort geding bij de kantonrechter.

Naar de kantonrechter gaan is een specialistische aangelegenheid, waarbij de juristen van Bleijerveld Juridisch advies voor een betaalbaar honorarium van € 95,- per uur juridische ondersteuning kunnen bieden.


Verschil met het procederen door een advocaat bij de kantonrechter

Het verschil tussen (bedrijfs)juristen en advocaten zit in de bevoegdheid om te mogen procederen. In ongeveer 80% van de procedures van het MKB kunt u zich uitstekend laten bijstaan door een jurist van Bleijerveld Juridisch advies. Voor deze procedures heeft een advocaat uit bijvoorbeeld Arnhem ook geen meerwaarde. Sterker nog, advocaten hanteren een veel hoger uurtarief.

Veel ondernemers laten zich weerhouden van juridische bijstand door het idee van een dure advocaat. De juristen van Bleijerveld Juridisch advies uit Arnhem procederen bij de kantonrechter tegen een betaalbaar uurtarief van € 95,-. Daarbij maakt het niet uit of u uit Arnhem komt of bijvoorbeeld Groningen.

“Bleijerveld Juridisch advies gaat samen met u naar de kantonrechter”

Wat kunnen wij u bieden

Bleijerveld Juridisch advies heeft veel ervaring en specialisatie op het gebied van contractrecht en kan snel uw rechtspositie bepalen. Voor €95,- per uur verdiepen wij ons in uw contractproblemen en corresponderen wij met uw wederpartij. Wij bekijken welke remedies u ter beschikking staan en dwingen deze af met relevante juridische standpunten en overweging. Wij zijn gespecialiseerd in de pre-gerechtelijke fase. Dit betekent dat wij uw contractproblemen zoveel mogelijk proberen op te lossen buiten een juridische procedure om. Hierdoor bespaart u een hoop kosten en tijd. Soms is uw wederpartij niet bereid mee te werken aan een bevredigende oplossing van uw probleem. In deze gevallen helpen wij u graag om dit gerechtelijk af te dwingen. Deze procedure brengt vanzelfsprekend kosten met zich mee. Indien u in het gelijk wordt gesteld, krijgt u deze kosten meestal grotendeels vergoed.

Neem vrijblijvend contact met ons op