Ontslagrecht

Ontslagrecht Bleijerveld Juridisch advies

Ontslagrecht jurist

Het ontslagrecht

Kosten voor een niet goed functionerende werknemer kunnen hoog oplopen. Daarnaast heeft dit ook een nadelige invloed op het overige personeel. Maar er zijn natuurlijk ook hele andere redenen om gebruik te maken van het ontslagrecht en tot opzegging van de arbeidsovereenkomst van uw werknemer over te gaan. Omdat u als werkgever aan veel verschillende en steeds veranderend ontslagrecht bent gebonden, zoals wetgeving, cao’s of jurisprudentie, zijn ontslagprocedures vaak ingewikkeld. Goed juridisch advies in het arbeidsrecht zorgt ervoor dat uw rechtspositie zoveel mogelijk optimaal wordt benut. Zo kunnen wij u juridisch adviseren om ervoor te zorgen dat u een lagere transitievergoeding hoeft te betalen (voorheen: kantonrechtersformule)

Het ontslagrecht biedt verschillende manieren om tot opzegging van de arbeidsovereenkomst over te kunnen gaan.

Ontslag met wederzijds goedvinden

In veel gevallen dat u heeft besloten om tot ontslag over te gaan, zal de relatie met uw werknemer dusdanig verstoord zijn, dat beide partijen uit elkaar willen met wederzijds goedvinden. Ontslag met wederzijds goedvinden wordt geeffectueerd door een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst). In deze beëindigingsovereenkomst moeten allerlei belangrijke zaken worden geregeld, denk aan de salarisafwikkeling, de opzegtermijn van de werkgever of de bedenktijd. Daarnaast zal de werknemer willen dat de beëindigingsovereenkomst dusdanig wordt geformuleerd dat het initiatief bij de werkgever ligt en hem geen persoonlijk verwijt betreft. Op die manier zal de werknemer na het ‘ontslag’ bij het UWV waarschijnlijk een uitkering kunnen aanvragen.

Het opstellen van een beëindigingsovereenkomst is een specialistische arbeidsrechtelijke aangelegenheid. De arbeidsrechtjuristen van Bleijerveld Juridisch advies bieden praktische en effectieve rechtshulp in het ontslagrecht voor € 125,- per uur. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Ontbindingsprocedure kantonrechter

In een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter kunt u aan de kantonrechter toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen. Omdat u als werkgever en machtspositie heeft ten opzichte van de werknemer is het belangrijk dat u zorgvuldig te werk gaat in een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. Het voeren van een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter is een specialistische aangelegenheid. Een goede arbeidsrecht jurist biedt u de juiste rechtshulp om een effectieve en efficiënte ontbindingsprocedure bij de kantonrechter te voeren. Niet alleen vanwege de transitievergoeding (voorheen: kantonrechtersformule), maar ook ten aanzien van andere schadevergoedingen en het plan van aanpak.

Ontslag op staande voet

Omdat u als werkgever en machtspositie heeft ten opzichte van de werknemer is het belangrijk dat u zorgvuldig te werk gaat in een ontslagprocedure. Een verkeerde aanpak kan u veel geld en tijd kosten. Een jurist kan u hierin ondersteunen door u te adviseren of te vertegenwoordigen. Vanwege het tarief van €125,- van Bleijerveld Juridisch advies kan de uiteindelijke besparing vele malen hoger zijn dan ons uurtarief. Neem gerust eens contact met ons op.

Neem vrijblijvend contact met ons op