Bleijerveld Juridisch advies is een kantoorcombinatie (geen maatschap) bestaande uit de praktijken van Bleijerveld Juridisch advies – mr. A.H.C. Bleijerveld (KvK 62289187) en Bleijerveld Juridisch advies – mr. T.C. Reintjes (69817839). De praktijken werken voor eigen rekening en risico. De aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag dat in een voorkomend geval door de desbetreffende verzekeraar van die praktijk wordt vergoed. Op al onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Een exemplaar wordt op verzoek toegezonden of kunt u hieronder downloaden.

Algemene voorwaarden KvK 62289187

Deze algemene voorwaarden bekijken

Algemene voorwaarden KvK 69817839

Deze algemene voorwaarden bekijken