Vastgoedjurist

Vastgoedjurist

Vastgoedrecht

Het vastgoedrecht is geen opzichzelfstaand rechtsgebied. Een vastgoedjurist krijgt daarom met veel verschillende rechtsgebieden en regels te maken, bijvoorbeeld: Koop (7:2 BW), Hypotheek (3:227 BW), Erfpacht (5:85 BW), Verhuur (7:201 BW), Verbouw (7:750 BW), Gemeenschappelijke belegging (3:166 BW). Een goede vastgoedjurist heeft daarom een brede kennis van verschillende rechtsgebieden nodig.

Huurrecht jurist

Een huurovereenkomst heb je in verschillende smaken. Je kunt als onderneming vastgoed verhuren aan een andere onderneming of een particulier, maar je kunt als particulier natuurlijk ook zelf je vastgoedbelegging verhuren. Deze verhoudingen bepalen je rechtspositie en de waarde die je aan gemaakte afspraken kunt hechten. Van een professionele partij mag nou eenmaal meer worden verwacht.

Bleijerveld Juridisch advies is gespecialiseerd in het huurrecht. Wij verrichten allerlei juridische diensten voor zowel de verhuurder als de huurder, zoals adviseren, contract opstellen en procederen. In het huurrecht krijgen wij bijvoorbeeld te maken met: huuraanpassingen, onderhuur, ontruiming en servicekosten.

Voor een onderneming is een bedrijfsruimte een eerste levensbehoefte. Als zakelijke huurder zal je daarom snel aanzienlijke schade lijden als de verhuurder zijn afspraken niet nakomt, zijn zaken niet op orde heeft of erg nalatig is met bijvoorbeeld het onderhoud. Een niet goed functionerend kantoor heeft behoorlijke winstderving tot gevolg. Een vastgoedjurist van Bleijerveld Juridisch advies voert regelmatig schadevergoedingsprocedures voor het MKB. Een gespecialiseerde vastgoedjurist voor € 95,- p/u. Neem contact op voor een gratis eerste gesprek.

Vastgoedjurist vs. Vastgoed advocaat

Het verschil tussen een vastgoedjurist en een vastgoed advocaat uit bijvoorbeeld Amsterdam zit alleen in een aantal exclusieve bevoegdheden om te mogen procederen. Alle zaken omtrent het huurrecht en de meeste geschillen die ontstaan naar aanleiding van de koop van vastgoed vallen hier niet onder. Voor die meeste zaken en alle andere juridische diensten dan de gerechtelijke procedures, zoals het adviseren en contracten opstellen zoals koop- of huurovereenkomsten, kunt u uitstekend bij ons terecht. Een vastgoed advocaat heeft dus in de meeste gevallen geen meerwaarde ten opzichte van een vastgoedjurist.

Koop en verkoop van vastgoed

Aan de koop en verkoop van vastgoed zijn allerlei juridische aspecten verbonden. Ten eerste wordt er natuurlijk een overeenkomst gesloten die op papier moet worden gezet. Juridisch veel complexer wordt het als er achteraf (verborgen) gebreken worden geconstateerd. Met het herstel van gebreken in vastgoed kan al snel veel geld gemoeid zijn. Ook voor de verkopende partij kan dit als een verassing komen. Omdat ook hij in veel gevallen geen rekening heeft gehouden met een eventuele vergoeding van herstelwerkzaamheden in het geval dat hij daarvoor aansprakelijk is, leiden dit soort situaties regelmatig tot juridische conflicten. Het vroegtijdig inschakelen van een vastgoedjurist kan daarbij erg effectief zijn.

“Ik heb een mondeling bod gedaan en dat is geaccepteerd. Is de koopovereenkomst nu tot stand gekomen en ben ik nu de eigenaar?”.

Advies, tactiek en onderhandelen

Een vastgoedjurist van Bleijerveld Juridisch advies is zeer geschikt om als sparringpartner te dienen. Wij helpen u graag bij het bepalen van een tacktiek in uw conflict. Wij kunnen u (juridisch) adviseren en namens u onderhandelingen voeren. Door een betaalbaar honorarium van € 95,- p/u blijft het sparren met een vastgoedjurist laagdrempelig waardoor complicaties in een vroegtijdig stadium kunnen worden getackeld.

Juridisch abonnement voor vastgoedondernemingen

Als vastgoedonderneming heb je veel verschillende soorten rechtsbetrekking:

> Aankoop: koopovereenkomst en meestal een financieringsovereenkomst.
> Ontwikkelen: vastgoed juridisch splitsen waardoor twee appartement ontstaan.
> Verbouwen: overeenkomst met verschillende aannemers.
> Verhuren:  huurovereenkomst en incassotrajecten.
> Opbrengsten: verdelingsafspraken met compagnons.

In al deze rechtsbetrekking ontstaan geregeld vragen en soms zelfs conflicten. Denk aan gebreken die na de aankoop en/of tijdens de verbouwing worden ontdekt, de aannemer die fouten heeft gemaakt, de huurder die zijn huur niet meer betaalt of conflicten met een voormalig compagnon.

Juridisch abonnement

Speciaal hiervoor hebben wij een juridisch abonnement ontwikkeld. Voor een vast laagdrempelig bedrag per maand kunnen ondernemers:

> Onbeperkt telefonisch advies vragen aan een vastgoedjurist
> Onbeperkt contracten laten controleren
> Onbeperkt incassotrajecten starten
> Overige juridische diensten krijgen met korting op het uurtarief

Meer over het juridisch abonnement